ELABORAREA PROGRAMULUI PMM

publicat la:2010-12-16

Aici putem da propuneri folosind ferestruica unde se poate comenta.

PROGRAMUL PMM


PMM s-a nascut din nevoia cetătenilor RM aflați în emigrație de a se regăsi, intr-o forță politică.

Obiectivul principal al PMM este dezvoltarea prosperă a societatii democratice prin promovarea valorilor si principiilor libertății, responsabilității și solidarității.

PMM sustine, atît în plan intern cît și internațional, acea formă de capitalism, care iși dovedeste eficiența prin satisfacerea intereselor sociale ale cetatenilor RM.

PMM sprijină dezvoltarea legăturilor cu moldovenii din diferite țări, pentru păstrarea și afirmarea identitatii naționale, lingvistice si religioase, cu respectarea legislatiei țărilor- gazdă.

PMM promovează susţinerea, protejarea şi reintegrarea emigranţilor din Republica Moldova în procesele economice, sociale, politice şi culturale din RM şi țările- gazdă;

Propunerea proiectelor de legi organelor legislative cu privire la:

Votul electronic prin Internet, pentru a permite tuturor cetațenilor Republicii Moldova de a vota din orice punct al Planetei.

Tratative purtate în vederea încheierii unui acord bilateral cu ţările-gazdă privind călătoria fără vize;

diminuirea costurilor:
a actelor civile
a documentelor necesare pentru călătorie
a taxelor consulare

Diminiurea ambasadelor si consulatelor, imprimarea electronica a documentelor online

Înnaintarea la funcțiile instituționale ale ambasadelor RM a persoanelor din rîndurile emigranților,care:
posedă la perfecție limba țării,
are studii superioare
e la curent cu problemele care se confruntă emigranții
care oferă o asistenţă calitativă;
Programarea la ambasadele RM prin metodele telematice: Telefon, internet,(email,skype)
Tratative purtate în vederea încheierii unui acord bilateral cu ţările-gazdă privind condiţiile de aflare a conaționalilor în străinătate;
informarea cetăţenilor despre drepturile de care beneficiază, prestarea de asistenţă juridico-legală în acest domeniu;
lansarea unui canal tv satelitar în care se vor reflecta aspectele veții emigranților:
Notiții informaționale din sfera socială a culturii,a învățămîntului, a muncii, a sănătății
instituirea unui Departament al cetăţenilor RM de peste hotare în cadrul Ministerul de Externe şi al Integrării Europene pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă emigranții:
acordarea ajutorului educaţional, moral, legal, social, copiilor absentați de părinți.
Emigranţilor care se confruntă cu probleme de ordin judiciar, economic, social etc în străinatate;
Finanţarea centrelor culturale pentru cetăţenii emigraţi din RM din bugetul Statului şi alte fonduri,
platforma politică se bazează: pe apărarea drepturilor emigranților din RM, pe dezvoltarea serviciilor sociale, pe garanții democratice, pe egalitatea între sexe și protecția mediului înconjurător.

politica economică e bazată pe valorile socialdemocrației europene.

O RM bine armata dar neutră după model elvetian

dezrădăcinarea sărăciei,

subsidii la studii superioare.

Contra sau nu aderării la NATO?

În centrul acțiunei politice PMM e identitatea națională,care înseamnă protejarea tradiției religioase și culturale și lingvistice a emigranților din RM.

 Comentarii: 6
Administrator a spus:
data:10.09.2012 ora:23:53:52

Propuneri:

1. Modificarea Codului Electoral este o urgenţă şi o necesitate absolută. Mai puţin de 10% din emigraţii moldoveni au avut posibilitatea să voteze la ultimile alegeri. Dat fiind imposibilitatea deschiderii birourilor de vot la infinit în străinătate şi diversitatea geografiei emigraţiei originare din RM, votul la distanţă (prin corespondenţă sau electronic) se impune ca unica soluţie viabilă pentru ca diaspora să participe la procesul democratic. Executivul actual, în cazul în care obiectivele afişate coincid cît de cît cu cele reale, ar avea tot interesul să urgenteze această reformă. (La Paris actuala „opoziţie” nu a depăşit niciodată 3%, faţă de 30% stabili din ţară). În aceste condiţii diaspora şi-ar găsi reprezentaţii ei în Parlament şi Executiv şi nu ar fi necesare politici de patchwork. Forţele politice ar fi obligate să ţină cont de emigraţi în obiectivele lor afişate.

 

2. Dat fiind efectul consumat al fenomenului migraţional (cei care au avut de plecat au făcut-o deja, în mare parte), liberalizarea regimului de vize cu ţările UE este o necesitate absolută pentru a evita sedentarizarea masivă şi definitivă a cetăţenilor RM în ţările-gazdă. O mobilitate importantă ar favoriza şi un schimb de experienţe între cetăţeni, valorile europene fiind adoptate mai rapid şi cu costuri tranzacţionale mai mici (a se vedea „polemicile” referitor la Legea egalităţii şanselor).

 

3. Este necesară o amenajare a politicilor sectoriale la realitatea de astăzi, integrînd sub o formă obligatorie aspectul emigraţional în ecuaţia deciziilor. Fiecare hotărîre luată ar trebui trecută prin filtrul fenomenului migraţional. Se impune accelerarea reformelor şi instaurarea sistemelor incitative pentru a stopa exodul masiv şi favoriza revenirea în ţară a emigraţilor.

 

(Un exemplu elocvent care demonstrează ignorarea fenomenului migraţional de către politicile naţionale este decizia de a închide un număr important de şcoli de la sate. Perfect justificată, într-un context teritorial pruto-nistrean închis, această decizie este o lovitură de graţie adusă familiilor, dar, în special, copiilor rămaşi în aceste zone fără părinţi. Şcoala constituia pentru mulţi din ei unicul reper educativ instituţionalizat. În loc să fie întărite şi dezvoltat rolul extracurricular al acestor instituţii, şcolile au fost lichidate)

 

4. Crearea unei veritabile biblioteci de resurse (online, dar nu numai) şi a unui punct de contact pentru asociaţiile din diaspore (conceptul de One Stop Shop). Asociaţiile (dar nu numai) ar putea beneficia de suportul necesar în activităţile lor pe teren, răspunzînd la solicitările emigraţilor. (Totodată este absolut regretabilă şi prejudiciabilă mişcării asociative imixtiunea Guvernului în activitatea ONG-urilor şi vice-versa. Consiliul diasporei în frunte cu un Prim-Ministru este o aberaţie în acest sens.) Structura creată nu poate şi nu trebuie să se suprapună costurilor de agenţie (competenţelor, în alte cuvinte) proprii altor instituţii şi ministere.

 

5. Consolidarea capacităţilor consulatelor pentru a răspunde solicitărilor cetăţenilor RM în străinătate, pe de o parte, şi informatizarea / simplificarea procedurilor administrative în scopul de a diminua sarcina Consulatelor, care astăzi sînt obligate să efectueze proceduri administrative simple, posibile de perfectat online şi la distanţă, pe de altă parte.

 

6. Asociaţiile ar putea constitui o reţea puternică pe verticală pentru o comunicare şi mobilizare rapidă şi eficientă, dacă apare necesitatea de a exersa o presiune asupra Guvernului în cazul în care acesta nu respectă executarea mandatului primit de la alegători.

 
Rubobostes a spus:
data:10.06.2013 ora:15:50:06

1. Avem nevoie in primul rind, de reforma sistemului energetic, adica stimularea implementarii noilor tehnologii pe baza de surse energetice regenerabile, (soare, vint etc.), concomitent cu stimularea tehnologiilor, ce economisesc energia surse de (iluminare pe LED-uri s.a.)
2. Ajustarea sistemului de invatamint conform standardelor internationale (Studentii sa poata fi interogati de profesori din alte tari), pentru posibilitatea obtinerii unei diplome recunoscute in plan international.

 
Administrator a spus:
data:08.12.2011 ora:00:28:33

Publicarea de situaţia veniturilor şi a bogăţiei on-line
necesar
Acorduri internaționale contra la fuga de capital. 
O semnătura de acord internațional între RM și Elveția asupra controlului și identificării fluxurilor financiare.
Transparența și lupta împotriva evaziunii fiscale:sistemul de plată electronic în toate activitățile professionale.
Publicarea veniturilor şi a bogăţiei on-line obligatoriu
Publicarea impozitului pe venit și patrimoniu on line obligatoriu.
Publicarea impozitului privind emisiile poluante on line obligatoriu.
(impozitarea vehiculelor în bază de emisie ineficientă ecologic)
Publicarea impozitului imobilui de lux (castele,terrene) on line obligatoriu.
Reducerea cheltuielelor militare..

 
Administrator a spus:
data:08.12.2011 ora:00:51:45


Organizarea unui referendum national in problemele-cheie cu care se confrunta Republica Moldova:
limba oficiala,
sistemul electoral,
justitia, educatie, medicina, frontiere,
Transnistria:
 Lansarea negocierilor cu Ucraina privind schimbul de teritorii, cu recuperarea sudului istoric basarabean si cedarea regiunii transnistrene,dar din altă parte transnistria produce 2 mlrd anual…

Prezentul program urmărește reconstrucția și reabilitarea sociala și economică a societății moldovenești și prevede mai puține aspecte politice, în comparație cu programele de guvernare precedente. Pornim din credința că familia este fundamentul societății și de starea ei depind toate celelalte lucruri. Divizarea profundă în care se află astăzi societatea moldovenească s-a produs inclusiv ca rezultat al degradării valorilor de familie și dezmembrării unui număr foarte mare de familii. Problemele social-economice au forțat o treime din populația activă a țării să caute un trai mai bun în străinătate, lăsând în urmă speranțe neîmplinite, dezamăgirea în elita politică, gospodării în ruine, bătrânețe fără demnitate, tinerețe fără perspective. Rupturile dintre soți, copii și părinți, au lăsat cicatrice profunde în societate. Timp de 20 de ani cetățenii emigrarează. O țară fără cetățeni nu are nici o șansă să prospere. Noi punem cel mai mare preț pe Om, care și este ținta principală a acestui program. Un cetățean cu carte, sănătos, care beneficiază de justiție imparțială, nu va permite să fie manipulat sau deposedat de drepturi. Un astfel de cetățean este capabil să-și apere valorile, credința, copiii, casa, orașul și țara. Un astfel de cetățean trăiește conștient și responsabil.
În același timp, credem că drepturile acelei treimi din populație, care a emigrat, sunt neglijate de către autorități, iar cetățenii stabiliți în străinătate sunt marginalizați în luarea deciziilor. Guvernele își aduc aminte de ei doar în perioada electorală și îi utilizează pentru a-și adjudeca puterea în stat, uitând că, de fapt, câștigurile trimise de emigranți în țară au menținut Republica Moldova pe linia de plutire în toți acești ani. PEM este o forță și această forță poate servi interesului public.
Cuvântul-cheie al acestui program este ”reforma”.
Ea derivă din a) misiunea, b) scopurile și c) obiectivele PEM: 
a) Instalarea în Republica Moldova a unei guvernări competente, responsabile, juste și transparente;
b) Integrarea politică, economică, socială și culturală a Republicii Moldova în Uniunea Europeană; Asigurarea unui parteneriat economic strategic cu Federația Rusă și Statele Unite; Îmbunătățirea relațiilor multilaterale cu țările vecine; 
c) Reformarea sistemului social-politic în Republica Moldova, după modelul occidental; Edificarea unei economii competitive, bazate pe creștere calitativă, durabilă; Reformarea sistemui judiciar, asigurarea independenței acestuia; Reformarea sistemului de educație; Reformarea sistemului sănătății publice; Asigurarea participării largi și active a reprezentanților emigranților md. în viața publică a Republicii Moldova.

 
Administrator a spus:
data:04.12.2012 ora:17:45:34

Noi pledăm pentru modernizarea cît mai rapidă și durabilă a vieții social - economice a țării noastre. Pentru reducerea șomajului și iradierea sărăciei din societatea moldovenească. Pentru statalitate, integritate teritorială , apărarea identității naționale moldovenești,educarea tinerei generații în spiritul patriotismului și coeziunii interetnice, respectului pentru istoria, cultura, valorile familiale și religioase ale poporului moldovenesc multietnic

 
Administrator a spus:
data:26.01.2017 ora:12:07:28

de pus pe partem in program:
*RM cu o independenta nu negociabila
*RM cu autodeterminare bazata pe democratia directa: conform constitutiei federale, poporul este suveranul Statului
*Neutralitatea permanenta

 
Crează cont nou
Am uitat parola
Retrimite e-mail-ul de activare