Sprijin financiar de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii

publicat la:2011-11-24

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
Axa Prioritara 1: "Un sistem inovativ si ecoeficient de productie", DMI 1.1 "Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM"

 

Sprijin financiar de pana la 1.065.000 lei sau 25382 euro acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii

Obiectivul programului

- Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv.

- Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor.

Beneficiari eligibili:

Pot beneficia de alocare financiară nerambursabilă persoanele juridice care sunt întreprinderi mici sau mijlocii (aşa cum sunt definite în Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu
modificările şi completările ulterioare) care depun proiecte în cadrul prezentei scheme de finanţare şi care îndeplinesc următoarele condiţii specifice

 

1. sunt întreprinderi mici, cu un număr cuprins între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010.

sau

2. sunt întreprinderi mijlocii, cu un număr cuprins între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, echivalent în lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010.

şi

3. sunt înfiinţate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

4. Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în România şi are codul/codurile CAEN aferente proiectului pentru care solicită finanţare nerambursabilă înscrise în certificatul constatator (codul/codurile CAEN pentru care solicită finanţare pot fi atât coduri CAEN principal cât şi alte coduri CAEN secundare înscrise în certificatul constatator în condiţiile descrise la cap. II.2.1.,şi II.2.2 din prezentul Ghid

Activitati eligibile:

În cadrul operaţiunii a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, Schema de finanţare A1 - Sprijin financiar în valoarea de până la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii, se finanţează următoarele activităţi:

- Crearea unei noi unităţi de producţie (fabrică/secţie/instalaţie);
- Extinderea unei unităţi existente pentru creşterea capacităţii de producţie;
- Diversificarea producţiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii;
- Modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de producţie al unui amplasament existent; (ex: modernizare instalaţii, echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie) Echipamentele pentru protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale se finanţează numai în legătură cu investiţiile menţionate anterior;
- Achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licenţe, know-how sau soluţii tehnice
nebrevetate;
- Achiziţia de servicii de Consultanţă şi instruire specializată strict legate de activităţile de investiţii specificate anteriors

Termenul limita:

1. Apelul 4 de proiecte se lanseaza pe data de 22.11.2011 si va ramane deschis pana pe data de 31.05.2012 ora 16,00;
2. Inscrierea on-line a proiectelor se va deschide pe data de 12.01.2012 ora 9,00 in cadrul sectiunii speciale deschisa pe site-ul web al OI IMM: http: // oiimm.mimmcma.ro/;
3. Aplicatia de inregistrare on-line va ramane deschisa si se vor putea inscrie proiecte individuale pana la data de 31.05.2012 ora 16,00.

SURSAComentarii: 0

Crează cont nou

Am uitat parola

Retrimite e-mail-ul de activare