Proiectul e-Transformarea Guvernării (eTG), finanţat de Banca Mondială, credit în valoare de 20 milioane USD a întrat în vigoare

publicat la:2012-10-12

Proiectul e-Transformarea Guvernării (eTG), finanţat de Banca Mondială, credit în valoare de 20 
milioane USD a întrat în vigoare (a fost activat de către Banca Mondială) la 28 septembrie 2011.
Pregătirea Proiectului eTG a durat din martie 2010-aprilie 2011, negocierile Acordului de Credit 
au fost  finalizate la 29 aprilie, 2011,  Proiectul eTG fiind aporbat de  către  Consiliul de Administrare al Băncii Mondiale la 9 iunie, 2011 și ratificat de Parlamentul RM la 28 iulie 2011. 
Cînd și de cine va fi întoarsă această datorie de 20 milioane USD? RM deja are aproximativ 5 miliarde de datorii externe...

Proiectul eTG  este structurat pe 2 componente:
 
1. Cadrul favorabil pentru e-Transformarea Guvernării (Programe de Instruire și Cadrul Legal,  Regulatoriu și  de Politici);
 
2. E-Servicii pentru Cetățeni și Business, și Infrastructură Tehnologică Modernă pentru Guvern (detalii în documentul de proiect care poate fi accesat la adresa web: 
 
La acest proiect lucrează Centrul de Guvernare Electronică  care este o instituție publică înființată de către Guvernul Republicii Moldova în august 2010, pentru ca cetățenii R. Moldova să beneficieze de informații și servicii publice în regim non-stop, iar autoritățile să asigure transparența actului de guvernare, prin utilizarea și promovarea tehnologiilor informaționale în sectorul public.
 
Echipa:

 1.Artur Reaboi, Arhitect sisteme informaţionale

2.Corneliu Iarincovschi, manager e-Servicii

3.Daniela NEMERENCO, Coordonatoare  Strategii

4.Irina TIŞACOVA, Coordonatoare Guvernare Deschisă

5.Margareta PETRUSEVSCHI , Coordonator  Instruire

6.Olga Demian, Consultant Juridic

7.Olga KUZMINA, specialistă în managementul financiar în cadrul  Unității de implementare a proiectului e-Transformarea Guvernării

 

1.Stela MOCANdirectoare executivă a Centrului de Guvernare Electronică (CGE)

2.Cornelia Amihalachioae, Coordonator pe Monitorizare și Evaluare (M&E)

3.Elena ADAM, asistentă în cadrul Unității de implementare a proiectului e-Transformarea Guvernării

4.Ilona SPĂTARU este Coordonatoare PR și Comunicare la CGE

5.Iurie ȚURCANU, Coordonator Tehnologic  Șef

6.Oxana CAȘU, managerul proiectului e-Transformarea Guvernării, implementat de CGE șifinanţat de Banca Mondială

7.Victoria ROȘCA, asistentă executivă

8.Viorel RUSU, Consultant juridic

9.Vlad MANOIL, coordonator e-Servicii

10.Veaceslav PUȘCAȘU, Manager Securitatea Informației

11.Sergiu Bedros, coordonator e-Servicii

12.Igor BERCU, Manager e-Servicii Partajate

13.Vladimir Vancea – Contabil, Unitatea de implementare a proiectului e-Transformarea Guvernării 

e-Serviciile publice vor fi oferite la câteva niveluri de complexitate:

  • Nivelul I –INFORMARE: informarea publicului prin intermediul paginilor WEB oficiale privind serviciile publice şi activitatea autorităţilor publice (lista actelor legislative ce reglementează activitatea autorităţii publice, date privind activitatea de creaţie legislativă, structura autorităţii administraţiei publice, date despre conducerea instituţiei, rapoarte analitice şi materiale informative privind activitatea instituţiei, modele de cereri, formulare de documente şi instrucţiuni de completare, orarul de audienţă a cetăţenilor-petiţionari, lista funcţiilor vacante, cerinţe de calificare faţă de candidaţii pentru funcţiile vacante din serviciul public, date despre evenimente şi vizite, informaţii privind planificarea şi executarea bugetelor, privind rezultatele controalelor efectuate în cadrul instituţiei publice, descrierea sistemelor informaţionale de uz public, a băncilor de date, registrelor ţinute, statistica oficială şi indicatorii de bază din domeniul de activitate etc.).
  • Nivelul II – INTERACŢIUNE: descărcarea de formulare administrative de pe paginile WEB oficiale, posibilitatea pentru vizitatorul paginii WEB de a formula şi expedia întrebări, de a primi răspunsuri, de a posta comentarii şi, de asemenea, de a se autentifica.
  • Nivelul III – TRANZACŢII: completarea şi transmiterea în regim interactiv (prin intermediul portalurilor sau paginilor WEB oficiale) a documentelor electronice autentificate prin semnătura digitală a solicitantului, inclusiv achitarea în regim interactiv a serviciilor prin intermediul mijloacelor electronice, primirea confirmării în regim interactiv despre prestarea serviciului şi, după caz, recepţionarea serviciului la domiciliu.
  • Nivelul IV – TRANSFORMARE: redefinirea actului de guvernare. Implementarea deplină a principiului „aici şi acum”. Cetăţeanul solicită rezolvarea cât mai rapidă a problemei sale fără a fi obligat să cunoască instituţia responsabilă, ce niveluri de decizie şi complexitate există sau ce baze de date au fost accesate. Guvernul va reevalua atribuţiile instituţiilor la nivel de subdiviziuni şi la nivel de angajaţi, urmând să elimine paralelismele, să restructureze cadrul administrativ din perspectiva societăţii informaţionale dezvoltate, estimarea fiind orientată spre rezultatul final. În acest sens, vor fi optimizate structurile, ceea ce nu înseamnă disponibilizări obligatorii de personal, ci reorientarea profesională, reducerea costurilor în funcţie de poziţia şi aportul fiecărei unităţi administrative la eficienţa informaţională a guvernării electronice.

Uniunea Europeană recomandă statelor-membre prestarea în format electronic a 20 de servicii publice on-line pentru cetăţeni şi mediul de afaceri.


 

 Comentarii: 4
Administrator a spus:
data:13.10.2012 ora:02:18:06

Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr. 17 din  15.02.2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324657

 
Administrator a spus:
data:14.10.2012 ora:01:16:14

ekipa de 20 de persoane sunt cei care elaboreaza conceptul
dar implementarea o fac toate ministerele
adica ministerele cu aceasta echipa au hotărît cum trebuie sa fie serviciile publice (sa fie acordate online pe servicii.gov.md, sa fie un singur cloud guvernamental, nu servere in fiecare minister, sa avem semnatura nu pe computer doar, dar si pe telefon mobil etc)
apoi deja fiecare minister in parte va folosi cloud, semnatura mobila, serviciul guvernamental de plati electronice ca sa elaboreze servicii publice online, cu consultanta si finantarea din acest proiect

 
Administrator a spus:
data:06.03.2013 ora:09:22:51

В распоряжение издания TIMPUL попал анализ расходов Центра за 2010 – 2012 годы, в котором указано, что команда ЦЭУ получает просто сказочные для Республики Молдова зарплаты. Так, согласно данному документу, на зарплаты 26 сотрудникам Центра пойдут три миллиона долларов США из общей суммы кредита. В период с 1 ноября 2010 года по 31 октября 2012 года исполнительный директор ЦЭУ получил 98 223 доллара США. Элементарный расчет показывает нам, что, таким образом, ежемесячно он получал около 4 100 долларов США (49 тысяч леев). Согласно документу, больше всех получил главный координатор по технологии – около 5 655 долларов США (68 тысяч леев) в месяц. Стратегический координатор получает около 4 200 долларов США (50 тысяч леев), юрист – около 4 158 долларов США (49.8 тысяч леев). Также, согласно данному анализу зарплаты остальных членов команды варьируют от 1 394 до 3 700 долларов США. У пятерых из них ежемесячная зарплата превышает 3 тысячи долларов.

В общей сложности, стоимость консультационных услуг, включая вознаграждение, команды центра превышает 6 миллионов долларов США. К этому еще можно прибавить 1 миллион 45 тысяч долларов из того же кредита, которые пошли на поездки наших чиновников на тренинги в США, Сингапур, Австрию, Эстонию, Корею и другие страны.  mai multă info aici http://enews.md/articles/view/3349/

 
Administrator a spus:
data:15.08.2015 ora:08:49:04

http://tribuna.md/2015/08/14/fosta-sefa-a-centrului-de-guvernare-electronica-are-job-nou-iata-cu-ce-se-ocupa-acum-in-sua/  După cum transmite TRIBUNA cu referire la www.linkedin.com, Stela Mocan locuiește la Washington, SUA, unde activează în cadrul Băncii Mondiale. Mai exact, Mocan este angajata Serviciului de Tehnologii Informaționale.

 

Crează cont nou

Am uitat parola

Retrimite e-mail-ul de activare