Moldovenii încurcă rușilor în RM

publicat la:2012-12-03

Moldovenii emigranți călătoresc prin multe țări și văd cît e de greu să te integrezi în țara-gazdă, se cere să știi limba țării, istoria, pină ce primești viză de reședință pot trece mulți ani... da rușii au primit totul de la bunii moldoveni, acum vreau și pămîntul moldovenilor... у Pоссии как у страны обладающей самой большой территорией...

Articolul 346. ACŢIUNILE INTENŢIONATE ÎNDREPTATE SPRE AŢÂŢAREA VRAJBEI SAU DEZBINĂRII NAŢIONALE, RASIALE SAU RELIGIOASE
 
Acţiunile intenţionate, îndemnurile publice, inclusiv prin intermediul mass-media, scrise şi electronice, îndreptate spre aţâţarea vrajbei sau dezbinării naţionale, rasiale sau religioase, spre înjosirea onoarei şi demnităţii naţionale, precum şi limitarea, directă sau indirectă, a drepturilor ori stabilirea de avantaje, directe sau indirecte, cetăţenilor în funcţie de apartenenţa lor naţională, rasială sau religioasă, se pedepsesc cu amendă în mărime de până la 250 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani.
 
5. Înjosirea onoarei şi demnităţii naţionale înseamnă atitudinea faţă de o anumită naţiune, exprimată într-o formă insultătoare, indecentă. Este vorba de o activitate prin care se urmăreşte lezarea, umilirea onoarei şi demnităţii cetăţenilor în raport cu apartenenţa lor rasială ori naţională, aprecierea lor într-o situaţie de inferioritate faţă de persoanele ce aparţin altei rase sau altei naţionalităţi. Aceste acţiuni pot fi săvârşite prin intermediul mijloacelor de comunicare verbală (orală), actelor, gesturilor, înscrisurilor sau a altor reprezentări grafice etc.
 
comentariile lasate pe youtube tot cad sub incidenta acestei legi

Noi moldovenii RM suntem pe pămîntul strămoșilor noștri și vorbim limba strămoșilor și mai știm și limba rusă, da rușii nu știu limba noastră... deci se vede cine sunt rasiști,xenofobiști și naționaliști
 
Rușii din USA, Canada, și din Occident vorbesc limba țărilor-gazdă, da rușii din RM nu doresc să învețe limba țării care ia ospitat, deci problema o crează rușii..
Un cetățean moldovean bătut la Bălți pentru că vorbește in limba sa...

Autoritățile moldovene nu reacționează la comportamentul xenofobist a unor ruși. Posibil clasa dirigentă a RM mai dorește un război pentru reducerea populației...  Cum na-r fi e clar una, că actuala clasă guvernantă şi-a demonstrat ineficienţa, prin urmare ea trebuie schimbată cu oameni tineri, energici şi competenţi!

Mai sunt popoare asemănătoare molodovenilor...

В то время как журналы,телевидение и сеть сообщают о жизни и любовных переживаниях актеров и актрис, футболистов и других знаменитостей, вождь племени Каяпо услышал худшее известие за всю свою жизнь:
Госпожа Дилма,президент Бразилии одобрила строительство третьей в мире по величине гидро-электро станции.Это означает смертный приговор для всех племен, живущих на берегах реки, т.к. строительство плотины вызовет затопление около 400 000 гектаров леса .Более 40 000 туземцев придется найти другие места в окрестностях, где они смогут выжить.Разрушение естественной среды обитания, вырубка лесов, исчезновение некоторых видов растений и животных будет свершившимся фактом.
Мы знаем, что простое изображение является эквивалентом тысяч слов, оно показывает, какую цену придется заплатить за «качество жизни» наших,так называемых,"современных удобств".
В мире больше нет места для тех, кто живет по-другому. Все должно быть сглажено, во имя глобализации они должны терять личность и образ жизни.

петицию можно подписать здесь: http://www.avaaz.org/en/amazon_under_threat/Comentarii: 9
Administrator a spus:
data:03.12.2012 ora:16:04:37

În 2009 în Rusia, au fost raportate 74 de crime rasiale.
https://www.youtube.com/watch?v=WrXwvGuFyiw
https://www.youtube.com/watch?v=6RHLpfJiPII

 
Administrator a spus:
data:02.03.2013 ora:21:30:30

http://curaj.tv/reportaj/social/corjova-militia-transnistreana-deranjata-de-drapelul-moldovenesc/

 
Administrator a spus:
data:25.03.2013 ora:22:28:00

  Un bărbat de 59 de ani, din satul Cociulia Nouă, raionul Leova, a fost înjunghiat cu un cuţit în spate pentru că i-a cerut unui consătean să vorbească în limba română.

  Tragedia s-a întâmplat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Cei doi bărbați s-au întâlnit în barul din localitate. Suspectul s-ar fi salutat în limba rusă, iar victima l-a apostrofat.

  După ce s-a închis barul, fiecare s-a pornit spre casă. Agresorul însă nu şi-a găsit liniştea. Pe la miezul nopţii a mers la consăteanul său care locuia singur şi l-a înjunghiat cu un cuţit în spate.

  Bărbatul a murit pe loc, iar asasinul a plecat acasă. A doua zi, cadavrul a fost descoperit de vecini, care au anunţat poliţia.

  Suspectul în vârstă de 52 de ani a fost reţinut şi riscă până la 15 ani de puşcărie.

Mi-am adus aminte imediat de tragedia de anul trecut, din iunie. Atunci, doi tineri, Andrei Burlea și prietenul acestuia, Roman Vitiuc, au fost înjunghiați mortal într-un local din orăşelul Durleşti, municipiul Chişinău, pentru că au interpretat piese în limba română. În cele din urmă, Andrei, 31 de ani, a murit.

Mi-am adus apoi aminte și de incidentul de la Bălți, din august 2012, când cineva a fost agresat în plină stradă, înaintea preconizatului Marș al Unirii, doar pentru că a îndrăznit să vorbească în limba română.

 
Administrator a spus:
data:28.03.2013 ora:04:22:39

http://curaj.tv/reportaj/politic/vorbesc-exclusiv-ruseste-dar-vor-moldova-mare/

 
Administrator a spus:
data:23.04.2013 ora:21:02:42

Pe mine mă uluiește aroganța celor veniți aici care arată cu degetul spre alții, dar nu spun un cuvânt despre crimele lor: asasinatele și deportările comise de ei. E mai ușor așa, evident. Te dai drept mare umanist, le plângi de milă altor victime decât cele comise de tine și asta te scutești să te întrebi ce-au făcut părinții și buneii tăi aici când au ocupat acest teritoriu. Câți iepuri prinzi de o dată, nu-i așa?

 
Administrator a spus:
data:29.04.2013 ora:09:19:00

ȘOVINÍSM s. n. Atitudine politică constând în afirmarea superiorității unei națiuni asupra altora, în manifestarea exclusivismului și intoleranței naționale; naționalism extremist.

 
Administrator a spus:
data:29.04.2013 ora:17:00:27

Dina Sorokina
Двуязычие (билингвизм) - теория вопроса. Голографическая гипотеза.

Двуязычие положительно сказывается на развитии памяти, умении понимать, анализировать и обсуждать явления языка, сообразительности, быстроте реакции, математических навыках и логике. Полноценно развивающиеся билингвы, как правило, хорошо учатся и лучше других усваивают абстрактные науки, литературу и другие иностранные языки. Поскольку опыт языкового общения у двуязычного ребенка намного шире, он больше интересуется этимологией слов. Он рано начинает осознавать, что одно и то же понятие можно выразить по-разному на разных языках. Иногда дети придумывают собственную этимологию слов, сравнивая два языка.
Считается, что абсолютно эквивалентное владение двумя языками - невозможно. Абсолютный билингвизм предполагает совершенно идентичное владение языками во всех ситуациях общения. Достичь этого невозможно. Это связано с тем, что опыт, который ребенок приобрел, пользуясь одним языком, всегда будет отличаться от опыта, приобретенного с использованием другого языка. Чаще всего ребенок предпочитает использовать разные языки в разных ситуациях. Например, в ситуациях, связанных с обучением, с техническими аспектами знаний, предпочтение будет отдаваться одному языку, а в ситуациях эмоциональных, связанных с семьей - другому. Эмоции, связанные с одним языком всегда будут отличаться от эмоций, связанных с другим. Почему?

Голографическая гипотеза. В связи с открытием принципов голографии возникает мысль о многомерной памяти, распределенной во всех нервных цепях мозга.

Особенности голограмм и пред¬ставление о возможной аналогии между голографическими процессами и деятельностью мозга, выдвинутое Прибрамом подводит нас к мысли о формировании в мозговых структурах языковой (в т.ч. полиязыковой) памяти.
Представим фотопластинку, на которой можно зафиксировать интерференционную картину, при освещении которой когерентным светом возникает трехмерное изобра¬жение. Мы помним также, что каждая часть такой пластинки содержит информацию обо всем изображении, и поэтому его можно реконструи¬ровать по отдельному кусочку голограммы. Известно, кроме того, что на одной и той же голограмме можно записать множество интерферен¬ционных картин (благодаря этому на одной фотопластинке можно накопить миллиарды единиц информации – бит).

На основе всех этих представлений была сформулирована голографическая теория памяти. Согласно этой теории, никакая новая информация не может быть записана отдельно и ради нее самой. Эта информация взаимодействует и интерферирует с прошлым опытом субъекта, уже имеющимся в памяти. Этот прошлый опыт и составляет ту фотопла¬стинку, на которую проецируется новая информация, причем происхо¬дит это одновременно во всех отделах мозга. В этом участвует, с одной стороны, активирующая ретикулярная формация, а с другой – кора головного мозга (после восприятия объекта). В зависимости от того, какие именно рецепторы доставляют информацию, в соответствующем отделе коры след памяти будет закреплен более специфичным образом (подобно тому, как в голограмме какие-то участки изображения оказы¬ваются более яркими). Таким образом, объясняется степень усвоения того или иного языка в двуязычных семьях. Ребёнок получает эмоциональный аффектный урок и запоминает язык отца или матери в той или иной степени, в зависимости от получения опыта.

Итак, согласно голографической теории, в фазе активного восприятия, когда человек слышит, говорит, у него не только возникают речедвигательные, слуховые, зрительные, но также тактильные, обонятельные и вкусовые воспоминания, связанные с речью. Записы¬ваются сиюминутные впечатления о том, каким образом данный язык фонетически оформлен, как он звучит, события связанные с общением на этом языке. Благодаря этому каждый раз, когда на «мозговую голограмму» воздействует все новая и новая информация, связанная с изменениями в общении, окружающем мире (климатические условия), происходит полная перестройка всей памяти; таким образом, картины мира в памяти непрерывно меняются, развиваются.
Голографическая теория памяти также работает над созданием межъязыковых интерференций и в контексте данного вопроса двуязычия(многоязычия) можно считать, что человек имевший с рождения опыт общения, на том или ином языке, но прервавший развитие и обучение на данном языке имеет в основе платформу, то есть имеет голографическую многомерную память и соответственно возможность воспользоваться и восстановить интерференционную картину языка.

Таким образом, процессы становления языка у детей в одноязычной среде и в условиях многоязычия качественно различны. Второй язык для ребенка - это еще одна целостная многомерная языковая система, а не дополнительные языковые единицы. Детское многоязычие возможно и перспективно как результат пластичных перестроек мозга под влиянием необходимости общаться с одной стороны, а с другой - осуществления когнитивных задач на двух или нескольких языках.
http://skypelogoped.ru/
http://forum.skypelogoped.ru/

 
Administrator a spus:
data:09.08.2013 ora:00:27:48

http://www.youtube.com/watch?v=SB1N8tL8rU8

 
Administrator a spus:
data:04.10.2013 ora:22:23:55

СОВЕТ РУССКОМУ НАЦМЕНУ из Кишинева
У бессарабских молдаван все было до нападения и захвата нашей территории русскими!! Просто наших ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ, врачей и педагогов или расстреливали, или выселяли в Сибирь. У нас есть ВЕЛИКАЯ, двухтысячная история нашей цивилизации!! Русь, далеко, очень далеко от нашей культуры и нашей цивилизации!! МЫ стали христианами за 700(!) лет раньше России.. А какой русский миллиардар, по имени Патриарх всея Руси, Кирилл, осмеливается учить нас быть христинами!!! Вся беда русских нацменов проживающие в Молдавии, что они, не хотели и не хотят жить в мире и согласия с БОЛЬШИНСТВОМ населения, МОЛДАВАНАМИ!! СОВРЕМЕННАЯ Эвропа, будь это в Германии, Великобритании, Франции, с натяжкой, причислим и Россию к Эвропейской цивилизации, Национальные меньшинства, как у нас гагаузы, украинцы и русские, обьязаны адаптироваться или включиться в НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР большинства, Языковый, Социальный, Культурный и Исторический, БОЛЬШИНСТВА!! Посоветовал горячим русским головам из Кишинева, Тирасполя или Кагула, ознакомится с НАПУТСТВИЯМИ Владимира Путина к национальным меньшинствам России!! Путин говорит примерно так нацменам России ,,или привыкайте и включайтесь к МИРУ РОССИЯН или гтовьте свои чемоданы и вернитесь откуда приехали,,. Молдавия в отличие от России это цивилизованая страна и таких высказываний от наших руководителей не будет Но как нам, молдаванам, долго терпеть наглые выходки и проявления РУССКОГО ФАШИЗМА в Молдавии от Лиги Русской молодежи, которая учит нас, молдаван, какой у нас язык, какая у нас история, или кто мы по национальности!!! А может быть Путин прав в своих высказываний о нацменах России. Россия заселена только 15% территории. Русский язык имеет свою Родину, это Россия!! Румынский язык также имеет свю Родину, временно это территория Румынии и Республики Молдава!! МЫ молдаваны гостеприемный народ, уважаем всех нацменах. Но любим только тех которые вливаются в НАШУ НАЦИОНАЛЬНУЮ СРЕДУ!! А ИСТОРИЯ захвата наших территорий Россией и рускими имет, господа хорошие, вот уже ДВУХСОТЛЕТНИЮ ИССТОРИЮ. Вот, на протяжении этих двухсот лет и приезжали русские к нам на тачанках или русских танках!! А ВАШИ специалисты занимали места НАШИХ застреленых или угнаных в Сибирь!! Поэтому, не добивайтесь от нас любви к ВАМ. Смиритесь с Вашей участи русского нацмена в Молдавии!! Друго выхода у Вас просто нет. А ненависть некотрых из Вас к нам, молдаванам, только испортит Вам здоровья!! А может быть, Владимир Путин все таки прав ??!!

 

Crează cont nou

Am uitat parola

Retrimite e-mail-ul de activare