Structura PMM

Părţile integrale ale PMM sunt:

I)Membrii,

II)Comitetul Național de administraţie cu Președintele Comitetului

III)Secretarul,

IV)Tezorierul, (în italiana e tesoriere de la cuvîntul tesoro, (tezaur))

V) Vice-preşedintele

VI) Preşedintele.

În ajutorul Tezorierului sunt 3 Revizori de conturi (aleși de congres și care dau darea de seamă a conturilor online accesibila pentru toti)  

Comitetul Național de administrație e compus din 60 de membri înnaintați de filialele teritoriale si extrateritoriale PMM (60 de membri și se convoacă cel puțin o data la fiecare trei luni)  

Filiala PMM e compusa din cel puțin 25 de membri și alege un raprezentant in Comitetul Național și Secretarul face procesul-verbal al adunării constitutive ale filialel