Codul etic al PMMmodel de
Codul de Etică
al PMM
Aprobat de Comitetul National
07.07.2077

1) Întroducere
1. Persoanele care aderă la PMM recunosc în Constituția RM, sursa primara a regulelor comunitații politice.
Se ia în considerație principiile fundamentale ca dreptul, libertatea,angajamentul politic în sevirea binelui comun, justiția socială, inclusiv modelul de coexistența.
2. În afară de respectarea legilor, adeziunea la PMM obligă la un comportament inspirat de principiile etice cuprinse în prezentul Cod.

2) Principiile de comportament individuale și colective
1. Membrii PMM sprijină autonomia politicii partidului, care urmeaza să fie credibilă și care consolidează relația de încredere, cu cetațenii.
Conceptul politicii trebuie să fie cît mai deschis pentru a asculta
societatea și nevoile sale, cu respect pentru autonomia altei părți.
2. Membrii PMM consideră pluralismul o bogăție, și confrontul democratic, ca o modalitate de a căuta sinteza partajată. Recunoaște și promovează principiul laic a politicii. PMM se angajează ca diferențele să nu fie obstacole în procesul participării, dar oportunitați pentru dialog si creștere, și drepturile și libertațile sunt impuse împotriva rasizmului si violenței.
PMM se opune oricarei forme de discriminare, în numele egalitații substanțiale. Contribuția femeilor și barbaților în este caracteristică identitații PMM, care  se propune cu experienta politică deschisă la intercultural.
3. Membrii PMM iși asigură egalitatea de șanse între ei, ca semn de respect la participarea deplină politică a femeilor. Se decide timpul, modul și stilul de activitate politică a membrilor, luînd în considerație
responsabilitațile de lucru, profesionale, si familiare ale persoanelor.
4. Membrii PMM au angajament politic cu
responsabilitate și deacea simt datoria de a da darea de seama de lucrul efectuat. Promovăm creșterea capacitații și a competențelor,recunoașterea meritelor de muncă și experiența, precum si
reinnoirea claselor dirigente, dînd calitate actiunii politice.
Susținem un model de comunicare bazat pe ascultare, dialog, claritate si
exprimare.
5. Membrii PMM inspiră stilul său politic cu
onestitate și sobrietate. Se menține o relație corecta cu cetațenii, fără
limitare la alegeri. Nu se abuzează de  autoritatea instituțională
pentru a obține privilegii, în oligarhia gestionala se refuza la presiuni excesive.

3) responsabilitatea personală și de autonomie a politicii PMM

1. PMM se angajeaza, in special:
sa efectueze campanii electorale cu corectitudine, finanțate în mod transparent și întotdeauna însoțit cu o declarație finală, pentru uz personal. Se angajează să evite forme de propagandă invazive, cu respectarea mediului și decorului urban.

2. Fiecare membru din listele PMM se angajeaza să:
a) comunice organului teritorial competent  în conformitate cu
Statutul,situații de caracter personal care evidențiază sau care pot produce un conflict de interes, sau care pot condiționa activitatea de partid necorespunzător imaginei  publice.
b) efectueaze cu competentă, dedicare și disciplină funcția deținătoare, se evitează în particular:
1. Sa dețina contemporar mai multe funcții deținătoare în internul PMM;
2.darea de cont, cu un raport detaliat, ale sumelor implicate
în mod individual sau contributele primite de la terți, pentru activizmul politic
sau campanii electorale sau concursuri în cadrul partidului;
3. evitarea uzului personal și cheltuirea bunurilor și irosirea resurselor puse la dispoziție pentru deținerea unei funcții instituționale din PMM.

4.o veritabila cooperare și sprijin la viața de partid

PMM se angajează sa:

1. contribuie personal la lucru al partidului,
2. adopte și să respecte decizia proceselor participative, transparente, motivate, respectabile a pluralismului opiniilor politice si culturale;
3. sa incurajeze implicarea de membri și susținători în viața partidului, asigurînd  drum liber în internul PMM;
4. să promoveze și să respecte regulile pentru un nivel de egalitate în parteciparea la concurs intern, inclusiv în ceea ce priveste limitele de cheltuieli și modul de utilizare a resurselor economice
5. promovarea accesului paritar la servicii, resurse și bunuri comune, precum și utilizarea acestora în mod corect și transparent.
6.Fiecare operator din resursele financiare ale PMM se angajeaza sa asigure, la toate nivelurile, gestionarea transparentă a fondurilor publice și private primite. Valoarea fondurilor și utilizarea lor sunt declarate public și datele acestea sunt accesibile tuturor.

5) Condiții care impiedicș candidatura și obligația demisionarii
1. PMM se angajează să nu candideze, pentru orice tip de alegeri, persoane împotriva căreia a fost:
a) emise decret prin care se dispune la proces;
b) emis un verdict, deși nu definitiv, sau ca rezultat de negociere;
pentru o crima în legatură cu  mafia, a criminalității organizate sau împotriva libertații personale și personalitatii individuale, pentru o infracțiune pentru care se prevede posibilitatea de arestare obligatorie în flagrant delict, pentru exploatarea prostituției, pentru omor.

6) Punerea în aplicare a Codului de etica
1. Statutul indica organismul competent care examineaza și decide cu privire la încălcările Codului de etică, procedura care trebuie urmată și sancțiunile care urmează să fie luate.