Manifestul valorilorNoi, moldovenii emigranți suntem mîndri de a aparține unei civilizații străvechi, o civilizație care a dat omenirii realizari importante.
În timpul neoliticului Moldova era un centru important a ceramicii desenate,despre geto-daci scria tata istoriei Herodot, am avut o Moldova Mare în timpul lui Ștefan,învațații de arheologia lingvistica ne plaseaza pe noi moldovenii pe primul loc în lume,adică munții Carpați ca leaganul latinii vulgare.
Deacea dorim ca progresul în Rep.Moldova sa-si urmeze tradiția sa direcționată spre familia latină și spre Europa de Occident,dar pastrind suveranitatea ca tara neutra.
Rădăcinile creștine ale Europei, precum și patrimoniul cultural comun clasic si umanist, stau la baza viziunii noastre a societatii. 
Valorile în care credem în marea familie politica a Partidului Emigrantilor Moldoveni:
Demnitatea persoanei, libertate si responsabilitate, egalitate, justitie, legalitate, solidarietate si subsidiaritate. 
Acestea sunt valorile comune pentru emigrantii moldoveni, fondate pe baza pluralismului democratic, a statului de drept, nediscriminare, toleranță, proprietatea privată, economia socială de piața. 
Noi credem că politica ar trebui să fie în slujba cetațenilor, și nu celor de la serviciul de politica și că ar trebui sa se bazeze mai mult pe valorile omenesti decît pe interese.
Nu poate exista o solidaritate reală și justitie reală, în cazul în care libertatea persoanei nu este recunoscută ca fiind esențiala de către stat. 
Concepția noastra privind persoana, astfel respinge toate formele de colectivism si a individualismului egoist. 
Fiecare persoană face parte dintr-o comunitate si trebuie sa-și subordoneze interesul personal fața de autoritatea legitimă a comunitătii, acceptînd normele necesare pentru protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale altora. 
Fără lege si ordine nu poate exista libertate. 
Noi credem că adevarata libertate înseamnă autonomie combinată cu responsabilitate și nu îndependența iresponsabilă. 
Adevarata libertate face ca fiecare persoană să fie responsabilă pentru acțiunile sale, în acord cu conștiința sa în fața comunitații din care face parte ți în fața generațiilor viitoare.
Noi credem că generațiile viitoare ale emigrantilor moldoveni trebuie sa fie puse în condiții pentru a trai în armonie cu mediul inconjurator. Orice ființa umana este chemată pentru gestionarea bunurilor naturale cu înțelepciune , și nu pe baza intereselor sale specifice. 
Persoanele, familiile, grupurile sociale, comunitațile, popoarele, națiunile și statele trebuie sa-și dee seama de răspunderea pentru acțiunile lor în fața fiecărei ființe umane, de azi și de mîine. 
Noi PMM credem că societatea și statul ar trebui să servească persoana în binele comun. 
Noi credem că politica are sarcina de a susține viața și activitatea indivizilor, familiilor și comunităților, și nu să distrugă.
Noi credem că, în momentul în care trăim este nevoie de o schimbare, de direcție. Daca noi nu ne vom schimba rapid, atunci realitatea ne va schimba înspre rău. 
Noi PMM credem în valorile sociale,care se bazeaza pe eficienta economica, pe justiția sociala,pe concurența și solidarietate,pe responsabilitate personală și protecție sociala.
Pincipiile noastre de bază rămîn valide mai ales în realitatea produsă de globalizare în fața schimbărilor rapide și nu întotdeauna pozitive care ne sunt impuse în viața noastra sociala și economică.
Noi PMM nu vrem o societate divizată între bogați și săraci, 
Vrem o societate în care toata lumea să se poată bucura de un nivel de trai adecvat. 
Noi credem că este o datorie fundamentala atît a societații cît și a statului, pentru a ajuta pe cei care nu ajung să atinga acest obiectiv. 
Vom porni acțiuni pozitive deosebit de puternice, care sunt necesare pentru a asigura egalitate de șanse efective între femei si barbați pentru a spori accesul femeilor la educație, locuri de muncă și posturi de răspundere, în sectorul public și privat. 
O eficiența a egalitații între bărbați și femei va face RM nu numai mai corecta, dar și mai prospera. 
Noi PMM credem că familia este nucleul societații noastre. Astăzi, familiile și societatea sunt din ce in ce mai fragmentate,mai ales la noi la moldovenii emigranti. 
Intr-o situație dificila ca în prezent, familiile sunt, de asemenea, o parte importanta a stabilității sociale și economice.
Noi nu mai putem ignora faptul că multe familii nu mai pot avea "o viata liniștită și pașnică, în deplina demnitate." 
Familia trebuie fi apărata, pentru că este fundamentala pentru persoanele slabe, pentru persoanele în vîrsta, pentru persoane cu handicap, pentru tinerii someri. 
Noi credem că familia are datoria și rolul unic de educare a copiilor și adolescentilor. 
În această perspectivă, credem că rezultate bune pot fi obținute prin reducerea poverii fiscale pentru familii cu numar mare de membri.
Progresul științific, în special în domeniul biomedical a contribuit intr-un mod extraordinar pentru sanatatea și bunastarea tuturor cetațenilor. Noi vrem să afirmam cu forță că libertatea si progresul cercetării în domeniul biomedical ar trebui sa fie protejat și să fie unit cu principiile de protecție și promovare a demnitații umane, dreptul la viața, egalitatea de șanse între toate ființele umane, și protecția sănătații. 
Cunoasterea principiului demnitații umane implică faptul că știinta trebuie să fie intotdeauna la serviciul omenirii
. Noi PMM credem că politica internațională trebuie să se bazeze pe valoarea de libertate care e fundamentală pentru pace, libertate si drepturi. 
Intr-o lume contestată de terorism și riscul unui conflict între civilizații, noi PMM punctualizăm construirea pacii și a dialogului între popoare ca o datorie fundamentală a politicii noastre. 
Aceasta este datoria PMM cu relațiile și misiunile noastre în străinatate și in general strategia tării noastre pe scena mondială. 
Pe această frontieră, între trecut, prezent și viitorul RM, PMM iese în evidența și face diferența dintre doua viziuni de viata și de lume. Avem partidele RM care le știm deja ... și PMM cu viziunea noastra.
Tocmai din acest motiv, PMM deschide o nouă etapă pe panorama politică a RM, dar fără a renunța la noi însine, păstrind consolidarea tuturor tradițiilor noastre de identitate națională,suveranitate și libertate. 
Pentru că numai prin păstrarea valorilor nemaivorbind de criza valorilor, se păstrează identitatea,securitatea și libertatea noastră. 
În această strategie a Statului Național, suma valorilor noastre comune și sediul destinului nostru comun, au un rol fundamental în echilibru dintre trecut și viitor, între interiorul și exteriorul RM.
Aceasta este inima programului nostru.
Acesta este centrul desenului nostru, atît din punct de vedere economic cît și politic, atît în Moldova cît și în Lume:
Apărarea principiilor morale și valorilor civile și religioase a familiilor și rădăcinilor noastre, 
angajamentul de a respecta cultura noastra, apărarea afacerilor noastre, și a muncii noastre. 
Noi stim că valorile noastre sunt înradacinate în cea mai buna tradiție a politicii țarii noastre și a societatii noastre.
In PMM avem creștini, lucratori și antreprenori, tineri si bătrîni.Moldoveni din diferite tări. 
Suntem mîndri de caracterul nostru popular, deoarece noi am confirmat în desenul nostru, unirea societații moldovenești, pentru a duce moldovenii spre un viitor mai bun. 
Noi propunem moldovenilor o societate de libertate, de dezvoltare economică și de solidarietate. Noi propunem o societate bazată pe valori liberale și creștine, bazată pe familie întemeiata pe căsătorie, formata prin unirea barbatului si femeii, în care să se nască, să crească și să educe copiii lor. 
Noi PMM propunem o Rep.Moldova puternica si respectata în lume. 
Noi PMM propunem o Patrie în care toți moldovenii vor avea respect catre ei insuși și către alții, pentru că Rep.Moldova este casa comună a tuturor, fară distinctie. 
Vrem o Moldovă de oameni liberi și responsabili de viitorul lor, de a avea posibilitatea de alege un loc de muncă bun, de a instrui copiii noștri în funcție de valorile și ideile proprii. 
Vrem o societate în care toți tinerii, fără deosebire de clasă socială, pot obține o diplomă cu grad de calitate. Vrem o societate în care tinerii au locuri de muncă, care să le permită să formeze o familie. 
Vrem o societate în care nimeni nu ramîne în urma. Pentru că fiecare persoana are o valoare inestimabila, și pentru că bunastărea fiecarui cetațean înseamnă bunastarea tuturor cetațenilor, bunăstarea întregii societați. 
Ne dorim o economie puternica bazată pe întreprinderile moderne și eficiente, creativitate și inovație, pentru că fără creșterea economică nu se pot rezolva problemele sociale care pot garanta tuturor cetatenilor serviciile la care au dreptul. 
Noi credem că, în momentul în care trăim avem nevoie de o schimbare de directie. Dacă noi nu ne vom schimba, și rapid, realitatea care o vom avea, ne va schimba inspre rău. 
Avem un drum lung innaintea noastră. O cale de angajament civil, în care drepturile și obligațiile se reîntîlnesc ca fețele ale aceleiași monede. 
Cerem sprijinul tuturor moldovenilor, care iubesc Patria si libertatea, și cerem ajutorul vostru pentru a asigura aceste valori și pentru a realiza programul nostru.